Rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Alfredówce   

DRODZY RODZICE
 Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Świętej Jadwigi Królowej w Alfredówce
ogłasza zapisy dzieci do zerówki i do klasy I
na nowy rok szkolny 2022/2023
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego – zerówki odbywa się  do 31 marca 2022r.
Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka
do klasy pierwszej odbywa się od 01.02.2022r.-31.03.2022r.   Szczegółowe informacje i dokumenty potrzebne do zapisu  można pobrać  ze strony internetowej szkoły  pod adresem:
www.pspalfredowka.jor.pl zakładka  Rekrutacja
lub u dyrektora szkoły, tel. kom. 661 413 694
Wypełnione dokumenty można przesłać w wersji zeskanowanej, bądź w postaci zdjęcia na nasz adres mailowy: pspalfredowka@interia.pl. Można również zostawić wypełnione dokumenty w szkole.
Wniosek o przyjęcie do klasy I:                              Word    Pdf
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego:    Word    Pdf